Báo cáo Tầm nhìn ngành năng lượng Việt Nam: HƯỚNG TỚI 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀO NĂM 2050 | Tháng 3/2023

Posted on April, 10 2023

Kết quả Báo cáo "Tầm nhìn ngành năng lượng Việt Nam: Hướng tới 100% Năng lượng tái tạo vào năm 2050" công bố vào tháng 3/2023.
Việt Nam có mức phát thải khí nhà kính (KNK) tăng nhanh nhất trong Tiểu vùng sông Mêkong mở rộng. Theo kịch bản phát thải, đến năm 2050, tổng lượng phát thải KNK của Việt Nam có thể đạt mức 1.495,4 triệu tấn CO2 tương đương trong đó, ngành năng lượng chiếm tới 81% tổng lượng phát thải KNK. Mặc dù, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để giảm phát thải KNK và nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, như cam kết đưa Phát thải ròng về “0” (Net Zero) vào năm 2050 tại COP26 và đã cập nhật kết quả về Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC 2022) tại COP27, trong đó tăng mức giảm phát thải KNK từ 9% lên 15,8% với nguồn lực của quốc gia, và 27% lên 43,5% với sự hỗ trợ quốc tế. Để đạt được những mục tiêu này, một trong những hành động chủ yếu của Việt Nam là tăng cường chuyển đổi sang Năng lượng tái tạo (NLTT) trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. 

Báo cáo “Tầm nhìn ngành Năng lượng Việt Nam: Hướng tới 100% Năng lượng tái tạo vào năm 2050” được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án “Đối tác đa bên hướng tới 100% năng lượng tái tạo góp phần thực hiện NDC” (100% RE MAP). Báo cáo đã xây dựng ba kịch bản cho toàn ngành năng lượng Việt Nam đến năm 2050: Kịch bản cơ sở (BAU); Kịch bản 80% NLTT; và Kịch 100% NLTT, dựa trên cơ cấu nguồn điện hiện tại và các kế hoạch, quy hoạch năng lượng dự kiến của chính phủ nhằm xây dựng một lộ trình chuyển dịch năng lượng khả thi. Chúng tôi hy vọng Báo cáo này sẽ cung cấp các thông tin tham khảo có giá trị, dựa trên cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong việc thúc đẩy phát triển NLTT, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải trong NDC cũng như mục tiêu Net Zero của quốc gia. 

Báo cáo là sản phẩm của dự án 100% RE MAP, do WWF-Việt Nam thực hiện cùng các đối tác. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của mạng lưới đối tác đa bên, các chuyên gia và đối tác đã giúp chúng tôi hoàn thành báo cáo này.
 
Ông Văn Ngọc Thịnh
Trưởng Đại diện, WWF-Việt Nam
Báo cáo Tầm nhìn ngành năng lượng Việt Nam: HƯỚNG TỚI 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀO NĂM 2050 | Tháng 3/2023
© WWF-Việt Nam