© WWF-Viet Nam
Tình nguyện viên
Tham gia gia đình Gấu trúc là một cách tuyệt vời để hành động vì môi trường.

Dù bạn muốn đi thực địa hay tham gia vào công tác bảo tồn của WWF thông qua các lĩnh vực như vận động chính sách, truyền thông, gây quỹ, v.v., WWF sẽ đầu tư thời gian, năng lượng và tài nguyên của tổ chức để trang bị cho bạn những kinh nghiệm trực tiếp về công việc bảo tồn. Vui lòng theo dõi kênh Facebook của WWF-Việt Nam để cập nhật về các cơ hội tình nguyện cùng chúng tôi.