© Kayleigh Ghiot / WWF-Viet Nam
CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mục đích

WWF luôn tôn trọng và nỗ lực để đảm bảo an toàn và các quyền của nhân viên, của đối tác và của cộng đồng. Chúng tôi mong muốn tiếp thu các ý kiến và khiếu nại về các hành vi có thể ảnh hưởng tới các giá trị cốt lõi của WWF. Chúng tôi khuyến khích và sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo an toàn cho người khiếu nại. 

Cơ chế Giải quyết Khiếu nại này được áp dụng cho các hoạt động và dự án của WWF-Việt Nam. Cơ chế này sẽ được phổ biến tới toàn bộ nhân viên của WWF-Việt Nam, cộng đồng và các bên có liên quan.

Gửi khiếu nại

Anh/chị có thể lựa chọn khiếu nại theo một trong hai cách sau đây: 

  • WWF Quốc tế: Truy cập hệ thống “WhistleB” tại ĐÂY. Hệ thống này giúp chuyển thông tin khiếu nại tới Văn phòng Tổng giám đốc WWF Quốc tế. Sau khi nhập thông tin khiếu nại, anh/chị sẽ nhận được mã hồ sơ ID và mật khẩu được hiển thị trên màn hình (anh/chị giữ bí mật thông tin này). Hệ thống này cho phép tiếp nhận các khiếu nại ẩn danh.

HOẶC

  • WWF-Việt Nam: Điền thông tin khiếu nại tại ĐÂY; hoặc gửi qua email: khieunai@wwf.org.vn; hoặc gửi thư cho Trưởng bộ phận quản lý Rủi ro của WWF-Việt Nam theo địa chỉ: WWF Hà Nội: Số 6, Ngõ 18, Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; hoặc gọi điện thoại tới đường dây nóng 1800-8066. 

Ngoài ra, anh/chị có thể khiếu nại theo các quy định hiện hành về khiếu nại của Việt Nam. WWF-Việt Nam sẽ phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để tiếp nhận khiếu nại từ các cơ quan này. WWF-Việt Nam sẽ báo cáo về khiếu nại này cho WWF Quốc tế và các bên liên quan đáp ứng theo Tiêu chuẩn của WWF Quốc tế về Quản lý khiếu nại (Phiên bản 2.0 - tháng 9/2020).

WWF-Việt Nam sẽ xác nhận việc tiếp nhận khiếu nại của anh/chị trong vòng 24 giờ và sẽ thông tin cho anh chị về việc xử lý khiếu nại trong vòng 10 ngày sau khi tiếp nhận khiếu nại.

Bảo mật thông tin

Hệ thống này được thiết lập giúp bảo mật thông tin cho người khiếu nại. Người khiếu nại có thể là nhân viên hoặc đối tác của WWF-Việt Nam hoặc người dân có liên quan.

Anh/chị có thể gửi khiếu nại ẩn danh nếu không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân của anh/chị rất quan trọng đối với việc xử lý các khiếu nại. Anh/chị không nhất thiết phải cung cấp bằng chứng về những nghi ngờ của mình, tuy nhiên anh/chị cần lưu ý tất cả các khiếu nại phải được thực hiện trên tinh thần xây dựng.

Theo dõi xử lý phản hồi/khiếu nại

Sau khi gửi phản hồi/khiếu nại, anh chị vui lòng truy cập tại ĐÂY (trường hợp gửi khiếu nại tới WWF Quốc tế) hoặc liên hệ với chúng tôi (trường hợp gửi phản hồi/khiếu nại cho WWF-Việt Nam) để theo dõi tình hình xử lý khiếu nại của anh/chị.