WWF ra mắt khóa học trực tuyến miễn phí về cơ chế Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất

Posted on 31 May 2021

Rác thải bao bì không được quản lý hợp lý là mối nguy hại ngày càng lớn cho môi trường, sức khỏe con người và kinh tế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) là chìa khóa để giải quyết vấn đề này và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.
Cơ chế này có thể hỗ trợ quản lý chất thải và khuyến khích những thay đổi trong thiết kế bao bì. Nhưng cơ chế này hoạt động như thế nào, có những khía cạnh nào cần được xem xét khi thiết lập các chương trình EPR? Và làm thế nào để đưa cơ chế EPR vào thực tế?

“Hướng đến Tuần hoàn: Bộ hướng dẫn về cơ chế EPR" trả lời những câu hỏi này. Đây là một khóa học trực tuyến miễn phí cho mọi đối tượng, do WWF xây dựng với sự cộng tác của nhiều chuyên gia về EPR trên toàn thế giới. Khóa học trang bị cho người học các công cụ để thúc đẩy các chương trình EPR cho chất thải bao bì phù hợp với thực tế địa phương.

Khoá học có thể được truy cập tại nền tảng Học viện trực tuyến của WWF-Đức: https://www.wwf-akademie.de/catalog/view/course/id/215
Khoá học về cơ chế Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất
© WWF