Mời bày tỏ quan tâm: Dịch vụ tư vấn

Posted on 13 January 2022

Số hiệu gói thầu: FY22/0028; XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG DIỄN ĐÀN HỢP TÁC LIÊN NGÀNH BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà thầu nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT) gói thầu “Xây dựng hướng dẫn thành lập và quy chế hoạt động Diễn đàn hợp tác liên ngành bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học”.
 
Thông tin chi tiết về gói thầu và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại Bản điều khoản tham chiếu đính kèm.

CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:

1. HST được nộp qua email đến địa chỉ gam.phamthi@wwf.org.vn, và ghi rõ tiêu đề email là “HSQT-[tên nhà thầu]-GT số FY22/0028 “Xây dựng hướng dẫn thành lập và quy chế hoạt động Diễn đàn hợp tác liên ngành bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

2. Nhà thầu cũng có thể nộp trực tiếp HST đến địa chỉ của Bên Mời thầu. HST được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ quan tâm, [tên nhà thầu], Gói thầu số FY22/0028“Xây dựng hướng dẫn thành lập và quy chế hoạt động Diễn đàn hợp tác liên ngành bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học “- KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".

Địa chỉ nhận HSQT như sau:

Phòng Mua sắm – Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ, WWF Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.

Hạn nộp hồ sơ:  11:30 ICT, ngày 24 tháng 1 năm 2022