WWF-Việt Nam: Mời nộp hồ sơ Quan tâm - Dịch vụ Tư vấn "Đánh giá tiềm năng diện tích đất trồng rừng và phục hồi rừng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế”.

Posted on 27 May 2021

Số hiệu gói thầu: 63.21 Tên Gói thầu : "Đánh giá tiềm năng diện tích đất trồng rừng và phục hồi rừng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế”
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) trân trọng kính mời các nhóm tư vấn (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT) gói thầu dịch vụ tư vấn “Đánh giá tiềm năng diện tích đất trồng rừng và phục hồi rừng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế”.
Nội dung công việc chủ yếu:
  • Xác định diện tích đất/rừng có tiềm năng trồng rừng (trồng cây gỗ lớn hoặc cây bản địa) hoặc phục hồi rừng có trồng bổ sung ở tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm cả hoạt động tham vấn cộng đồng địa phương để đảm bảo rằng diện tích đất/rừng không xung đột lợi ích của họ;
  • Xây dựng bản đồ tiềm năng đất trồng rừng và phục hồi rừng;
  • Xác định các hệ sinh thái/đa dạng sinh học xung quanh khu vực và những đóng góp vào hệ sinh thái/đa dạng sinh học sau khi trồng/phục hồi rừng;
  • Xác định các loài cây bản địa ưu tiên để trồng/phục hồi rừng nhằm hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái và tăng tính đa dạng sinh học trên địa bàn;
  • Tại mỗi điểm trồng/phục hồi rồng, đề xuất các biện pháp lâm sinh phù hợp;
  • Xác định các nguồn giống có thể sử dụng để trồng hoặc phục hồi rừng, bao gồm cả nguồn cung cấp hạt giống để phát triển các vườn ươm các loài bản địa;
  • Xác định các đối tác tiềm năng sẽ thực hiện và duy trì các hoạt động trồng và phục hồi rừng;
  • Xây dựng bản hướng dẫn chi tiết các bước và cách tiếp cận để thực hiện đánh giá trên.
 
Thông tin chi tiết về gói thầu và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại Hồ sơ Mời quan tâm đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:
1. HSQT được nộp qua email đến địa chỉ procurement@wwf.org.vn, và ghi rõ tiêu đề email là “HSQT-[tên Tư vấn]-GT số 63.21 “ĐG tiềm năng DT trồng rừng và phục hồi rừng tại TT– Huế”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
2. Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp HSQT đến địa chỉ của Bên Mời quan tâm. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Quan tâm , [tên Tư vấn], Gói thầu số 63.21 “ Đánh giá tiềm năng diện tích trồng rừng và phục hồi rừng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế” - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".
Địa chỉ nhận HSQT như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.
Hạn nộp hồ sơ:                     17:00 ngày 09/6/2021