WWF hoan nghênh các quốc gia thống nhất ủng hộ hình thành một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về rác thải nhựa đại dương và ô nhiễm nhựa

Posted on 07 September 2021

WWF hoan nghênh các quốc gia thống nhất ủng hộ hình thành một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về rác thải nhựa đại dương và ô nhiễm nhựa.
Ông Eirik Lindebjerg, Giám đốc Chính sách Nhựa Toàn cầu, WWF Quốc tế, cho biết:
 
“Hôm nay, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã có bước tiến quan trọng nhằm đảo ngược tình trạng ô nhiễm nhựa thông qua nỗ lực hình thành một thỏa thuận toàn cầu cấp Liên Hợp Quốc về ô nhiễm nhựa. Với 119 quốc gia đã đưa ra tuyên bố ủng hộ, chúng ta có thể bắt đầu ngăn chặn sự tàn phá mà cuộc khủng hoảng nhựa đang gây ra đối với môi trường và con người.” 
 
“Sự ủng hộ ngày càng gia tăng đối với việc hình thành một thỏa thuận toàn cầu là một minh chứng cho quy mô và tác động của cuộc khủng hoảng nhựa – mỗi năm có khoảng 11 triệu tấn chất thải nhựa thất thoát ra đại dương trên thế giới, kèm theo những tác động tàn phá đối với con người và hành tinh. Việc ngày càng có nhiều quốc gia tuyên bố ủng hộ bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương là một tia sáng hy vọng đối với hệ sinh thái đại dương và cộng đồng ven biển trên toàn thế giới.”
 
Để giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách hệ thống, WWF kêu gọi các chính phủ bắt đầu đàm phán về một hiệp định quốc tế có tính pháp lý về ô nhiễm nhựa tại kỳ họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA 5.2) sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2022.
Hội nghị cấp Bộ trưởng về rác thải nhựa đại dương và ô nhiễm nhựa do Ecuador, Đức, Ghana và Việt Nam đồng tổ chức trực tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ và trực tuyến tại các đầu cầu trong hai ngày 1-2 tháng 9 năm 2021.
© Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam